Responsive image

Beoordeling positief, honorering nul

Het Fonds Podiumkunsten heeft het subsidieadvies voor de meerjarige subsidies vanaf 2021 bekend gemaakt. Theatergroep Suburbia wordt positief beoordeeld maar het budget is ontoereikend om Suburbia overeind te houden. Door bezuinigingen op het fonds, kon slechts 38,6 procent van de aanvragen gehonoreerd worden.

Zakelijk leider Jos van Hulst reageert: ‘We hebben een positief advies gekregen. Kwalitatief zit het goed.’ Tegelijkertijd heerst er ‘een beetje een Groundhog Day-gevoel’. Vier jaar gelden hadden we ook een positief advies en was er ook geen geld om het plan te honoreren. Het is een herhaling van zetten. Al is de situatie nu wel heftiger. Destijds waren het vooral de gezelschappen met de zogenoemde bewezen kwaliteit die plaats moesten maken voor vernieuwing, nu vindt de kaalslag op vele fronten plaats.

Ik ben vooral verbaasd over de regio’s. In midden, noord, oost en zuid is er veel minder gehonoreerd dan in de G4, terwijl de minister in haar uitgangpuntenbrief nadrukkelijk het belang van de regio’s onderstreepte. Aan Flevoland gaf ze zelfs een artistieke groeiopdracht. Dat zie ik nu niet terug. Het fonds heeft van de hele provincie Flevoland nu geen enkele producerende instelling gehonoreerd. Ook Vis a Vis, hét landelijke gezelschap voor grootschalig beeldend buitentheater, dreigt nu ondanks positief advies te verschralen, ook nog eens het enige gezelschap in Nederland met grootschalig locatietheater. Voor Flevoland is dat zuur en funest.

De bijdrage van het fonds is zo’n substantieel aandeel in onze financiering, dat ik een voorbestaan in de huidige vorm en met deze kwaliteit niet kan garanderen. Maar we gaan onszelf niet opheffen. Wij voelen een enorme urgente om te blijven bestaan en zullen naarstig zoeken naar oplossingen.

Ik ga er voor knokken dat er net als vier jaar geleden alsnog geld bijkomt. De Minister wilde afwachten hoe het zou uitpakken. Volgens mij kan ze nu niet meer om de problemen heen. Het is nu onontkoombaar en helder. Grijp in, neem je verantwoordelijkheid.”