Responsive image

anbi

Stichting Theatergroep Suburbia en Stichting Vrienden van Theatergroep Suburbia zijn geregistreerd bij de Belastingdienst als een cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onze ANBI status kan voor u als donateur (afhankelijk van de belastingschijf waarin u zit) zeer gunstige gevolgen hebben. De ANBI status maakt het mogelijk om als donateur een gift of schenking te doen aan Theatergroep Suburbia die fiscaal aftrekbaar is. Ook hoeven wij geen schenkings- en successie-recht te betalen over deze schenkingen.

Daarnaast is vanaf 2012 de Geefwet van kracht, een extra stimulans om een donatie te doen aan culturele instellingen. De Geefwet houdt in dat u als donateur uw gift bij uw belastingaangifte mag verhogen en daardoor een hoger belastingvoordeel ontvangt dan uw oorspronkelijke donatie. Als u meer schenkt kost het u uiteindelijk minder.

Voorwaarden ANBI status
Als instelling met een ANBI status moeten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet bij een instelling met de ANBI status het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Ook mag een ANBI instelling geen winstoogmerk hebben. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Een andere voorwaarde is het publiceren van onze gegevens, doelstellingen en financiële situatie.

Deze informatie is te vinden op de website van de Federatie Cultuur.

Donatie voor particulieren

Donatie voor bedrijven

Heeft u vragen over de ANBI-status en donaties aan Theatergroep Suburbia of de Vrienden van Theatergroep Suburbia? Neem dan gerust contact met ons op via vrienden@theatergroepsuburbia.nl of 036-8448148.