Responsive image

anbi

Naam van bedrijf:
Stichting Suburbia (ook bekend als Theatergroep Suburbia)

Contactgegevens:
Stadhuisplein 2, 1315 HT Almere
T 036 844 81 48
E info@theatergroepsuburbia.nl

BTW: NL813096078B01
KvK: 39084128
IBAN: NL91 RABO 0329 3947 03
BIC: RABO NL2U
RSIN: 8130.96.078

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het tot stand brengen van producties binnen het domein van podiumkunst, beeldende kunst, literatuur, multimedia en alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

Beleidsplan:
Theatergroep Suburbia is het stadsgezelschap van Almere.

Theatergroep Suburbia wil dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met theater. Het samen beleven van toneel verruimt onze blik op de medemens en de samenleving. Suburbia speelt een cruciale rol in het culturele klimaat van Flevoland en Almere; levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aan de persoonlijke ontwikkeling en het geluksgevoel van haar bewoners.

Theatergroep Suburbia vertelt verhalen die mensen in het hart raken. Het delen van verhalen helpt om onszelf en de ander beter te begrijpen; het vergroot de empathie en brengt mensen met elkaar in gesprek over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Suburbia maakt geëngageerd toneel en plaatst dat midden in de samenleving, zodat het voor zoveel mogelijk mensen zeggingskracht heeft.

Raad van Toezicht:
Hilde van Garderen - voorzitter
Najat El Hani 
Suehaly Koek 
Melle Daamen 
Marc van Warmerdam  
Judith Wijnen 

De leden van de RvT ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die voortkomen uit de activiteiten van de leden worden door de stichting overgenomen. Deze kosten zijn nooit hoger dan € 2.100 per persoon per jaar (zie ook artikel 10.6 statuten Stichting Suburbia).

Stichting Suburbia werkt conform de CAO toneel & dans. De richtlijnen voor het belonen van medewerkers (hetzij in loondienst, hetzij als zelfstandig) is hierin vastgelegd. Stichting Suburbia richt zich naar dit beloningsbeleid en publiceert dit ondermeer in het jaarverslag van de stichting. Meer informatie over Suburbia is te vinden via de website van Federatie Cultuur.

Vrienden van Theatergroep Suburbia zijn direct deel van de Stichting Suburbia. De activiteiten gaan gewoon door maar de steunstichting Vrienden van Theatergroep Suburbia wordt in 2023 ontbonden.

Heeft u vragen over de ANBI-status en donaties aan Theatergroep Suburbia? Klik dan hier voor het ANBI standaardformulier over het boekjaar 2023.
Of neem contact met ons op via info@theatergroepsuburbia.nl of 036-8448148.