Responsive image

FlevoLAB

Theatergroep Suburbia is partner van Flevolab. Flevolab is een nieuw samenwerkingsverband met het doel om de culturele zee aan ruimte voor talent en experiment in Flevoland duurzaam te ontwikkelen.

Flevolab is nog aan het groeien

Begonnen vanuit vijf belangrijke landelijk opererende cultuurinstellingen in Flevoland, gaan we op zoek naar aanvullende partners uit andere culturele disciplines of locaties in Flevoland.

Met Flevolab vormen we de ontwikkelplek van de kunst- en cultuursector in Flevoland én daarbuiten. Lab omdat de focus op onderzoek, experiment en kennisdeling ligt met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en het verkennen van grensgebieden. Flevo omdat Flevoland de ruimte biedt om kunst buiten de gebaande paden te onderzoeken, te creëren en te tonen. Flevolab nodigt deelnemers uit om buiten de grenzen van hun eigen organisatie te kijken en handelen, om de ruimte van Flevoland te gebruiken als inspiratiebron en podium.

Flevolab ontwikkelt activiteiten rond drie programmapijlers:
●    Talentontwikkeling
●    Publieksprogramma
●    Kennis en samenwerking

Flevolab activiteiten:
●    Werkplaats nieuwe makers: Vraaggerichte ontwikkelingstrajecten voor nieuwe makers uit alle artistieke disciplines.
●    Werkplaats zakelijk leiders: Een uniek leer-werktraject waarin trainees bij culturele instellingen uit Flevoland aan het werk gaan en leren over alle aspecten van cultureel ondernemerschap.
●    Cocreatie op locatie: We gaan op locatie op (onder)zoek naar het nog onbekende (verhaal) en werken samen met allerlei  partners, nieuwsgierig naar het artistieke veld en alles daarbuiten.
●    Kennisprogramma: Ieder half jaar organiseren we een kennissessie op basis van actuele thema’s en interessante onderwerpen voor culturele partners en professionals.
●    Flevolab Tour: Om Flevoland letterlijk en figuurlijk cultureel op de kaart te zetten brengen we de gebaande én ongebaande paden in kaart met de Flevolab tour. Twee keer per jaar gaan we op locatiebezoek langs verschillende culturele organisaties, potentiële samenwerkingspartners en bijzondere locaties in Flevoland.

Met het Flevolab programma werken we aan het verbeteren van de culturele infrastructuur in Flevoland. Dit doen we op basis van drie doelstellingen:
1.    Netwerkontwikkeling en cultuur die zich onderscheidt, voor iedereen toegankelijk is en waarin ruimte is voor het experiment;
2.    Van Flevoland dé plek maken waar ruimte is voor talent en experiment en die landelijk en internationaal als zodanig wordt herkend;
3.    Disciplineoverstijgende talentontwikkelingstrajecten bieden aan cultuurmakers en zakelijk leiders die zich bezighouden met vernieuwing, onderzoek en experiment.


Flevolab bundelt de krachten, deelt de kennis en ervaring en betrekt de partners actief bij onderzoek, ontwikkeling en experiment. Zo scheppen we nieuwe relaties en groeien we uit tot dé landelijke plek waar nieuwe makers heen willen om te experimenteren en creëren mét en vóór het publiek. 

         

Meer weten? www.flevolab.nl