PRIVACY EN COOKIES

PRIVACY
Stichting Suburbia verzamelt diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van de website www.theatergroepsuburbia.nl bij het registratie- of aanmeldingsproces. Voorop staat dat Suburbia behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van de gebruikers van haar website.

Doel verwerken persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
-    Het beheer van jouw registratie. Wij bewaren jouw gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
-    Het afhandelen van leveringen en aankopen van onze producten en diensten;
-    Om contact met je op te kunnen nemen in het kader van jouw bestelling of andere vragen; 
-    Het afhandelen van de betaling van uw bestelling; 
-    Het behandelen van geschillen;
-    Om je te informeren over onze producten, diensten, acties en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en flyers/magazines) en om je aanbiedingen te kunnen doen;
-    Ten behoeve van het uitvoeren van data-analyse en klanttevredenheidsonderzoeken;
-    Om te voldoen aan onze wettelijke plicht, zoals het bewaren van jouw bestelhistorie binnen de wettelijke termijn.

In onze privacy statement wordt gedetailleerd uitgelegd hoe SUBURBIA omgaat met jouw privacy.

BELANGRIJK: Deelname aan een van de Suburbia loyaliteitsprogramma’s, zoals een Suburbia vriendenpas, kan alleen op basis van een persoonlijk account. Als je Suburbia geen toestemming geeft om je gegevens op te slaan, is het niet mogelijk deel te nemen aan een van de loyaliteitsprogramma's.


PRIVACYSTATEMENT VAN STICHTING SUBURBIA, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE ALMERE 
Stichting Suburbia (hierna: Suburbia) verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website Suburbia-nijmegen.nl en bij het registratie- of aanmeldingsproces. Voorop staat dat SUBURBIA behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van de gebruikers van haar website. In dit privacystatement wordt gedetailleerd uitgelegd hoe SUBURBIA omgaat met jouw privacy.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

AANMAKEN ACCOUNT/KOPEN VAN EEN TICKET/KOPEN VAN EEN SUBURBIA-PAS/KOPEN VAN CADEAUBONNEN EN STRIPPENKAARTEN
Tijdens het registratieproces voor het aanmaken van een account en/of voor het kopen van een ticket of (Vrienden)pas  op onze website, word je gevraagd om jouw persoonsgegevens in te vullen. Na registratie bewaren wij jouw persoonsgegevens via het door jou opgegeven e-mailadres, bijvoorbeeld om je te kunnen informeren over een afgelaste voorstelling.

Voor deelname aan een SUBURBIA vriendenlidmaatschap (Vriendenpas) vragen wij van jou ook persoonsgegevens.
Wij verwerken in voor het aanmaken van een account en het kopen van een ticket van jou de volgende gegevens:

Voornaam en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer (optioneel);
IP-adres;

NIEUWSBRIEVEN
Je kunt je via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij jou enkel om jouw e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee jij jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

DOEL VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS
Jouw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

Het beheer van jouw registratie. Wij bewaren jouw gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
Het afhandelen van leveringen en aankopen van onze producten en diensten;
Om contact met je op te kunnen nemen in het kader van jouw bestelling of andere vragen;
Het afhandelen van de betaling van jouw bestelling;
Het behandelen van geschillen;
Om je te informeren over onze producten, diensten, acties en overige activiteiten en om je aanbiedingen te kunnen doen;
Ten behoeve van het uitvoeren van data-analyse en klanttevredenheidsonderzoeken;
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht, zoals het bewaren van jouw bestelhistorie binnen de wettelijke termijn
Jouw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan staat het je altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Indien je account langer dan drie jaar niet gebruikt is, zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd. Tenzij het langer bewaren van jouw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van SUBURBIA.

Ontvangers van jouw gegevens
Jouw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder kaartverkoopsysteem Active Tickets en Mollie die voor ons de betalingen verzorgt;
Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met jou;
Anderen, indien je daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend;
Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door SUBURBIA;
Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.
De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op jouw verzoek, of uiterlijk twee jaar nadat de relatie tussen SUBURBIA en deze ontvangers is verbroken, worden verwijderd.

Verzet & correctie
Je kunt jouw accountgegevens inzien via onze website, www.theatergroepsuburbia.nl. Hier kun je met jouw inloggegevens inloggen in jouw account. In die beveiligde inlogomgeving kun je eerdere aankopen bekijken, persoonsgegevens inzien, aanvullen, wijzigen of verwijderen.

VERZET
Je kunt verder kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@theatergroepsuburbia.nl. SUBURBIA zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

CORRECTIE, INZAGE, VERWIJDERING, BEPERKING EN DATAPORTABILITEIT 
Voorts heb je het recht om jouw persoonsgegevens:

Te corrigeren;
In te zien;
Te verwijderen, en;
Over te dragen.
Ook kun je de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken en heb je het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kun je een e-mail sturen naar info@theatergroepsuburbia.nl. SUBURBIA zal jou binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen jouw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van jouw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

KLACHTEN
Tot slot informeren wij je dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien jouw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens
SUBURBIA heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.
=======================

COOKIES
Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook en Twitter buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies? ICTRecht: Achtergrond Cookiewet