Responsive image

Brief aan minister Bussemaker

Hoe gaat het verder met Suburbia en het hele middenveld in de cultuursector? Kunsten ’92 heeft een brief aan de minister gestuurd met het verzoek om eerdere incidentele oplossingen structureel te maken en zo het zeer waardevolle middenveld in de cultuursector overeind te houden.

"Voor instellingen die te maken hebben met een vierjarige cyclus (waarmee de publieke cultuurfondsen werken) biedt het eenmalige bedrag geen houdbare oplossing. De verwachting was dat er tijdens de kabinetsformatie en in een volgend kabinet zicht zou komen op een structurele regeling. Nu de formatie dermate lang voortduurt, komen genoemde culturele instellingen in de problemen: het jaar 2017 is voor de helft voorbij en men kan geen plannen voor 2018 en daarna maken."

De Tweede Kamer heeft namelijk afgelopen december een oplossing gevonden voor de korte termijn voor de acute nood in de podiumkunstensector. Hiermee werd Theatergroep Suburbia voor het jaar 2017 gered. Voor de periode 2018 – 2020 moet nog een structurele oplossing gevonden worden.

 

Lees de volledige brief op de website van Kunsten '92