Responsive image

Brief Suburbia aan gemeenteraad Almere

Door te bezuinigen op kunst en cultuur komt de leefbaarheid in onze stad nog verder onder druk te staan. 

Dat betogen wij in onze brief richting de gemeenteraad. “Het huidige culturele landschap is al zeer dun”, aldus Jos van Hulst (directeur-bestuurder) en Hilde van Garderen (voorzitter Raad van Toezicht) in reactie op de voorgestelde bezuiniging van 1,8 miljoen vanaf 2025.

Lees hieronder de volledige brief:

 

 

Beste raadsleden en collegeleden van de stad Almere,

 

Allereerst een woord van dank dat u de moeite neemt om onze brief te lezen. Wij realiseren ons dat u al heel veel moet lezen en aan de vooravond staat van een bijna onmogelijke opgave om miljoenen te gaan bezuinigen op de gemeentelijke begroting. Van u worden wijze besluiten verwacht op “duivelse dilemma’s die je je ergste vijand nog niet toe zou willen wensen. Dat doen wij dus ook niet. Wat wij wel doen is u het aanbod doen om gebruik te maken van onze creatieve denkkracht, fantasie en realistisch optimisme om u hierbij terzijde te staan. Want de opgave om uit het pakket aan voorstellen voor 15 miljoen aan bezuinigingen aan te wijzen is immens en wij laten u niet in de steek, zoals u mag verwachten van een instelling die vaker voor Almere, met succes, in de bres is gesprongen.


Binnen kunst & cultuur is er het voorstel om 1,8 miljoen te bezuinigen. Daarboven op komt nog de 3 ton bestemd voor behoud van Poppodium de Meester. De rekening van deze eerdere bezuiniging op welzijn is nu namelijk doorgeschoven naar cultuur en brengt het totaal te bezuinigen bedrag op 2,1 miljoen.


Zoals al eerder tijdens politieke markten naar boven is gekomen en geconstateerd in het benchmarkonderzoek uitgevoerd door de gemeente Almere in 2018 is dat het huidige culturele landschap al zeer dun is. Wordt uit dit smaldeel voor 2,1 miljoen weggesneden dan betekent dit concreet dat we minder voorstellingen kunnen gaan maken. We zullen ons moeten terugtrekken uit samenwerkingen met BonteHond, Kunstlinie en kunnen ook niet langer het netwerk Flevolab schragen. Dit geldt niet alleen voor Suburbia, maar vermoedelijk ook voor onze collega’s die voor een overgroot gedeelte afhankelijk zijn van financiering vanuit de gemeente Almere. Denk aan Cultuurhuis Buiten of Goede Rede Concerten en Kleur In Cultuur. Dicht bij huis betekent dit geen buitenschoolse lessen voor kinderen en cultuuronderwijs, minder voorstellingen en concerten. Treft deze voorgenomen bezuiniging ook Suburbia, dan verwachten we substantieel gekort te worden in financiering door andere publieke overheden en private fondsen. Zij kijken veelal naar de verantwoordelijkheid die het lokale bestuur voor haar eigen instellingen neemt. Dus deze bezuiniging draagt bij dat minder externe gelden richting Almere vloeien.

 

Maar het gaat verder dan dit: uit onderzoek weten we dat een gevarieerd cultuuraanbod belangrijk is voor een gunstig vestigingsklimaat voor het lokale bedrijfsleven en wat dacht u van een Hogeschool laat staan een Universiteit (lang gekoesterde wens van velen). Elke euro die wordt uitgegeven aan cultuur wordt met 6 vermenigvuldigd door andere hieraan gerelateerde uitgaven. Nemen we Suburbia als voorbeeld, dan kost Suburbia de gemeente 250.000, maar is de omzet in Almere van Suburbia 1,5miljoen.

 

Een afschaling van kunst & cultuur in onze stad (waar het aanbod al schraal is) kost dus meer dan dat het aan 2,1 miljoen op zou leveren. Zeker in combinatie met andere bezuinigingen op welzijn, zorg, beheer en onderhoud en veiligheid zal de leefbaarheid in Almere nog verder onder druk komen te staan. We weten al uit de recente Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau Voor de Statistiek2 dat deze in de afgelopen jaren is verslechterd. Juist onze kwetsbare inwoners zullen hier de rekening voor moeten betalen. Op deze manier creëren we de maatschappelijk problemen van de toekomst.

 

Want met subsidies blijven voorzieningen toegankelijk. Daarmee maakt de overheid en in dit geval de gemeente Almere het mogelijk dat kinderen op school kennismaken met kunst en cultuur, dat er bibliotheken en muziekscholen zijn, dat monumenten en erfgoed bewaard en bezocht kunnen worden.


Sterker nog: indien u kiest voor deze bezuinigingen, dan is er geen verantwoorde en gebalanceerde groei mogelijk. Zonder maatschappelijke voorzieningen is er geen stad. Een stad is niet alleen een opeenstapeling van stenen, beton en ijzer doorkruist met busbanen. Een stad wordt gevormd door mensen die door verbinding minder eenzaam zijn en samen op zoek zijn naar de kunst om van geluidsoverlast een buurtfeest te maken. Wij willen er zijn voor hen. En voor hun kinderen en kleinkinderen. Voor de toekomst van Almere. Wij zijn er. Nu is het aan u!

 

Jos van Hulst | directeur-bestuurder

Hilde van Garderen | voorzitter RvT