Responsive image

"Ik sta hier voor ALLY"

Geachte voorzitter, portefeuillehouder, geachte raadsleden

Mijn naam is Bas ten Brinke en ik sta hier niet als voorzitter van het Cultuurfonds. Ik sta hier ook niet als architect, niet als urbanist, niet als voorzitter van de welstandscommissie en niet omdat ik er zin in heb. Ik sta hier als Almeerder en omdat ik denk dat het nodig is.

Ook ben ik niet geïnteresseerd in het verleden of in eventuele gemaakte afspraken en beloftes door vorige bestuurders voor de toekomst, al dan niet op papier vastgelegd. Verder ben ik niet geïnteresseerd in bestemmingsplannen, hoewel ik er dagelijks mee werk en ik ben al helemaal niet geïnteresseerd in geld.

Ik ben geïnteresseerd in het heden en vooral in de toekomst, en dan met name de toekomst van onze stad. De stad waar ik ben opgegroeid en waar ik trots op ben. De stad die haar eerste monument heeft gekregen in de vorm van een vroeg gebouw van een van de meest bekende architecten ter wereld en een stad met een bijnaam. Een bijnaam die komt van de eerste generatie Almeerders omdat ze trots zijn op deze stad. Omdat die stad gewoon tof is en met recht een stad mag heten.

Ik sta hier dan ook vooral voor ALLY.

Ik zal u niet vermoeien met feiten, trucjes, bestemmingsplan technische termen, wollige architectentaal of stedenbouwkundige termen. Ik zal het simpel houden;

Almere is een stad die snel heeft moeten groeien, voornamelijk vanwege de landelijke woningnood, zonder enige culturele onderlaag. Een woningbouwmachine. En die machine is uitgegroeid tot een volwassen stad. Dat toont zich in de ongekende populariteit van de stad, de sterke economische factoren en het besef dat Ally, de zevende stad van Nederland, ertoe doet.

Een stad gaat niet over gebouwen. Een stad gaat ook niet over mensen. Een stad gaat over alles dat er overblijft als je die twee dingen wegdenkt. En voor datgene wat overblijft bestaat een woord, en dat woord is ‘cultuur’. Cultuur is niet een theatershow, een muziekvoorstelling of een schilderij. Het is veel meer dan dat. Cultuur is het residu, het bezinksel van de stad.

Als u dacht dat RV-31 over een bestemmingsplan gaat, dan komt u vanavond bedrogen uit. Dit bestemmingsplan dreigt namelijk voor te sorteren op het onmogelijk maken van locatietheater op een plek die haar bestaansrecht en populariteit deels heeft ontleend aan datzelfde theater. Een theater dat door haar succes een van de mooiste visitekaartjes voor onze stad is geworden en dat een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de kwetsbare cultuurlaag die deze jonge stad heeft weten op te bouwen. De waarde daarvan is niet in geld uit te drukken en om die reden moet deze discussie niet over geld gaan, maar over het erkennen van de belangrijke kernwaarden van deze stad.

Almere is geen woningbouwmachine meer. Het is een stad met een broodnodige cultuurlaag die niet alleen niet ontkent mag worden, maar een onmisbaar onderdeel is van de stad die komen gaat. Zonder deze cultuurlaag gaan we het namelijk op de langere termijn niet redden. Dan wil niemand hier meer wonen en kunnen we maar beter meteen ophouden met bouwen.

Dames en heren, kies voor uw stad en negeer de parels die ze heeft voortgebracht niet, maar omarm ze. En omarm ze met trots.

Bas ten Brinke – voorzitter Cultuurfonds Almere