Responsive image

Kunstlinie zet in op samenwerking Suburbia

De Kunstlinie is één van de 51 organisaties die dit jaar een productiebijdrage van €25.000 ontvangt vanuit het Fonds Podiumkunsten. Deze bijdrage gaat het bedrijf inzetten om de samenwerking met onze theatergroep te intensiveren. 

Maar liefst 95 organisaties hebben een aanvraag gedaan voor de productiebijdrage. Van deze aanvragen zijn er 51 organisaties goedgekeurd vanwege een positief advies van de beoordelingscommissie over de programmeringsbijdrage. Hieronder valt dus onder andere de Kunstlinie, maar ook Corrosia. Beide organisaties ontvangen in ieder geval de komende twee jaar een programmeringsbijdrage in het kader van de nieuwe Podiumregeling

In mei 2022 heeft het Fonds Podiumkunsten de Podiumregeling gelanceerd. Deze regeling heeft als doel de Nederlandse podia te ondersteunen bij het "presenteren van een professioneel, kwalitatief en pluriform podiumkunstenaanbod". De subsidie wordt voor een periode van twee jaar verleend. 

Meer weten over de Podiumregeling en het Fonds Podiumkunsten? Klik hier!