Responsive image

"Magistrale blauwdruk van een mislukt leven"

"Marie-Christine de Both is als de moeder bijna lethargisch in de aanvaarding van haar lot en de stoere Jord Knotter speelt oudste zoon Georg gevaarlijk dreigend. Minne Koole bewijst zijn status als talentvol jong acteur door van zoon David een getergde en ten slotte gevallen engel te maken – prachtig hoe hij door die benauwde ruimte bijna lijkt te zweven. Maar het is Wouter van Lierde die als vader Martin alle acteursremmen los gooit. Met pathos en bewust larmoyant gespeeld, en omringd door zijn geliefden, geeft hij een magistrale blauwdruk van een mislukt leven. Fascinerend."  

Lees de volledige recensie op de website van de Volkskrant.