Responsive image

Mail minister Bussemaker

Klik op de volgende link en mail zelf minister Bussemaker van OCW! U kunt hiervoor bijvoorbeeld de volgende tekst gebruiken. In het onderwerp schrijft u “Minister Bussemaker, laat u Flevoland echt vallen?”

Beste minister Bussemaker,

Theatergroep Suburbia is goed beoordeeld door het Fonds Podiumkunsten maar zij kan deze aanvraag niet honoreren. Daarmee worden Suburbia én cultuur in Almere en Flevoland direct bedreigd.

Almere is een nieuwe en energieke stad die op 30 november 2016 haar 40-jarig bestaan viert. Onlangs werd gevierd dat de 200.000ste inwoner zich in Almere heeft gevestigd. In opdracht van het Rijk zal Almere verder groeien tot 350.000 inwoners in 2030/2040.

In afspraken met de gemeente, met de provincie bent u overeengekomen expliciete aandacht te besteden aan de culturele infrastructuur in Almere. Het subsidiegeld wordt nu wel erg ongelijk over het land verdeeld. Er gaat 41,- euro subsidie per inwoner naar Noord Holland, 0,80 per inwoner naar Drenthe en 2,60 per inwoner naar Flevoland.

U heeft in de RRAAM-overeenkomst aangegeven om de culturele voorzieningen in gelijke tred te laten lopen met de bevolkingsgroei. Dus minister Bussemaker: laat u Almere, Flevoland en Suburbia nu echt vallen?

Ik vraag u om actie te ondernemen! Stop de verdere ongelijke verdeling van rijksmiddelen voor cultuur en ondersteun wat Theatergroep Suburbia in de afgelopen 13 jaar heeft opgebouwd.