Responsive image

"Schitterend spel"

"Schitterend spel in felrealistische De nacht, de moeder van de dag. Marie-Christine de Both als moeder Elin probeert wanhopig de huiselijke vrede te bewaren, maar haar pogingen zijn schrijnend vergeefs. Aan het slot danst en zingt David uitbundig ‘Night and Day’ van Cole Porter, alsof hij bevrijd is van alle ellende. De jazzmuziek biedt hem troost. Dat is schitterend gespeeld." 

Lees de volledige recensie op de website van NRC Handelsblad.